עמוד:9

נתונים : הלמ"ס . מקור : פוטנציאל שיווק ופוטנציאל תכנון יח"ד במועצות האזוריות, הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות, ההתיישבות והכפר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר . הערה : ללא יישובים גדולים וללא יישובים מוסדיים צריכת מים בחקלאות לפי סוגי מים, 1970 - 2017 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 כמות המים ( מיליוני מ ״ ק ) % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1990 1980 1970 191 572 486 201 567 485 הצפה בנהריה, ינואר 2020 ( צילום : חברת ״לסקר את יעקב״ ) ״ מליחים ושיטפונות קולחים ( כולל שפד ן שפיר ) שפירים ״ 9

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר