עמוד:175

מדריך למורה - פרק 7 | 175 רוב שואל על פרק 7 לפניכם קטעי קוד לפרפר ולקודי : א . 1 . מי יגלוש ראשון בלחיצה על - הפרפר או קודי ? 2 . מתי יתחיל קודי לגלוש ? 3 . כיצד תשנו את הקוד כך שלאחר שקודי יסיים לנוע, הפרפר יתחיל לנוע שוב ? 170 100 y : קפוץ אל y 100 : x : 2 170 - גלוש שניות ל x : הגעתי שדר מסר כאשר לוחצים על הפרפר, כי בתסריט שלו ההוראה גלושגלוש מקושרת לאירוע הלחיצה על הדגלהלחיצה על הדגל הירוק . הירוק . אפשר לשנות את הלבנה שדר מסרשדר מסר ( בקוד של הפרפר ) ללבנת שדר מסר שדר מסר וחכהוחכה, ואחריה להוסיף הוראת תנועה . כאשר הפרפר יסיים את תנועתו . 100 y : 2 170 - גלוש שניות ל x : כאשר לוחצים על 170 100 y : קפוץ אל x : הגעתי כאשר מתקבל מסר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר