עמוד:166

| מדריך למורה - פרק 7 166 קוד לדמותו של רוקי : כאשר נלחץ מקש 90 פנה לכיוון 10 זוז צעדים z כאשר נלחץ מקש 90 - פנה לכיוון 10 זוז צעדים כאשר נלחץ מקש 180 פנה לכיוון 10 זוז צעדים w כאשר נלחץ מקש 0 פנה לכיוון זוז צעדים 10 נוגע ב דג טורף ? אם אז איי ! 2 אמור למשך שניות כאשר לוחצים על 10 y : 140 - קפוץ אל x : לעולמים a z s קוד לדמותו של הדג הטורף : יאמי 1 אמור למשך שניות יאמי 1 אמור למשך שניות נוגע ב בלו ? אם אז נוגע ב רוקי ? אם אז כאשר לוחצים על לעולמים 120 פנה לכיוון זוז 5 צעדים 0 y : 0 קפוץ אל x : לעולמים בנגיעה במסגרת שנה כיוון כאשר לוחצים על אני אוהב סרטנים ! אמור למשך 5 שניות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר