עמוד:204

12 . השתמשו בריבועי האלפיות המחיקים וכתבו שלושה מספרים הגדולים מ- 22 . 1 וקטנים מ- 23 . 1 . 13 . השלימו > או < או = . אפשר להיעזר בריבועי האלפיות המחיקים או בטבלת המבנה העשרוני המחיקה . 15 . סדרו את המספרים לפי גודלם . א 206 . 0 05 . 0 ג 041 . 0 41 . 0 ה 375 . 0 2 . 0 ב 408 . 0 48 . 0 ד 101 . 4 11 . 4 ו 04 . 0 153 . 0 הקטן ביותרהגדול ביותר 23 . 1 > > 22 . 231 . 1 > > 22 . 231 . 1 > > 22 . 1 14 . א . כתבו שלושה מספרים הקטנים מ- 35 . 1 וגדולים מ- 34 . 1 . ב . כתבו שלושה מספרים גדולים מ- 10 שספרת האלפיות שלהם היא 6 . 052 . 0 250 . 50 . 0 025 . 0 52 . 0 205 . 0 49 ה . אלפיות – הכרה 204

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר