עמוד:169

ככ תב סתרים - צורות בתב סתרים - צורות ב ממ קום קום ממ סס פפ ריםרים ג מספר עשרוני ד 3 . 2 מספר עשרוני ה 03 . 2 מספר עשרוני ו 33 . 2 מספר עשרוני 01 . 0 = 1 . 0 = 7 . הציבו ופתרו . בא = + 02 . 0 = × = + + = × 3 ג . מאיות – הכרה 169

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר