עמוד:175

19 . בכל סעיף הוסיפו נקודה עשרונית כך שיתקבל מספר מתאים . א ב ספרת העשיריות היא 5 : ספרת היחידות היא 0 : 2 0 3 25 5 3 8 ג ד ספרת המאיות היא 7 : ספרת העשרות היא 6 : 2 3 6 71 5 9 ה ו ספרת המאות היא 3 : ספרת היחידות היא 8 : 0 0 8 22 5 7 6 3 18 . א . הקיפו את המספרים הגדולים מ- 4 שספרת המאיות שלהם היא 8 . ב . סדרו את המספרים שברשימה לפי גודלם . הקטן ביותרהגדול ביותר 01 . 810 08 . 984 . 182 . 686 . 860 . 8 17 . א . הקיפו את המספרים שבהם ספרת העשיריות היא 4 . = ב . מצאו ברשימה שני מספרים שווים והשלימו : 40 . 030 . 442 . 040 . 00 . 454 . 5 ג . מאיות – הכרה 175

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר