עמוד:171

9 . השלימו . אפשר להיעזר בריבועי המאיות המחיקים המצורפים בסוף הספר . מספר טבלת המבנה העשרוני פירוק לפי המבנה עשרוני מספר מעורב העשרוני או שבר 1 1 100 110 10 75 2 05 . 0 + 7 . 0 + 2 75 . 2 572 100 א 1 1 100 110 10 11 . 0 ב 1 1 100 110 10 02 . 0 + 1 . 0 + 3 + 20 ג 1 1 100 110 10 4 10 10 ד 1 1 100 110 10 53 . 12 ה 1 1 100 110 10 55 10 . השלימו . אפשר להיעזר בריבועי המאיות המחיקים . דד וגוג ממ הה 610 שבר 101 100 100 17 1 מספר מעורב 3 4 100 62 5 100 1 10 100 100 99 . 059 . 293 . 2 מספר עשרוני 17 . 1 דד וגוג ממ הה 117 100 ג . מאיות – הכרה 171

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר