עמוד:160

» השלימו את הטבלה . המשקל הכולל 1222 א 448 ב 555 ג 512 ד 2 . 21 ק״ג ה 2 . 21 ק״ג ו 8 . 4 ק״ג ז 8 . 4 ק״ג ח 6 . 17 ק״ג ט 6 . 17 ק״ג י 6 . 17 ק״ג יא א פ שרות נ וס פ ת א פ שרות נ וס פ ת ק״ג ק״ג ק״ג ק״ג ב . עשיריות – חיבור וחיסור 160

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר