עמוד:156

יוצא יוצא ממ ן הן ה ככ לללל 8 . כתבו תרגילי חיבור ותרגילי חיסור שונים שהתוצאה שלהם היא 4 . 1 . 9 . פתרו . 4 . 1 = + 4 . 1 = - 4 . 1 = + 4 . 1 = - 4 . 1 = + 4 . 1 = - א = ) 1 . 0 - 1 . 1 ( - 2 ד = 8 . 0 + 2 . 0 + 1 ב = ) 1 + 4 . 1 ( - 3 ה = 6 . 0 - 5 . 1 + 5 . 1 ג = ) 7 . 0 - 8 . 0 ( - 1 ו = 4 - ) 6 . 3 + 5 . 0 ( 320 מספרים רא ש ו ניי ם מ- 10 עד 0 2 הספרות של ה ם ק ט ן מ- 5 בתרשים שלפניכם מוצגות שתי קבוצות של מספרים . כתבו כל מספר שלם מ- 10 עד 20 באזור המתאים בתרשים . אם יש מספר שאינו שייך לשום קבוצה, כתבו אותו מחוץ לתרשים . האם מספר המספרים שכתבתם בכל אזור מתאים למספר המצוין בו ? בב דד יקהיקה האם כתבתם ארבעה מספרים מחוץ לתרשים ? 3 מספרים 2 מספרים 2 מספרים ספריםשלמים מ- 0 1 ע ד 0 2 ש ס כ ו ם מ ב . עשיריות – חיבור וחיסור 156

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר