עמוד:153

3 . היעזרו בציור הריבועים של המספר 3 . 2 ופתרו את התרגילים . 4 . היעזרו בציור הריבועים של המספר 9 . 1 ופתרו את המשוואות . א 2 = + 9 . 1 ג 3 . 2 = + 9 . 1 ה 3 = + 9 . 1 ב 1 = - 9 . 1 ד 9 . 0 = - 9 . 1 ו 5 . 1 = - 9 . 1 א = 2 - 3 . 2 ד = 3 . 1 + 1 ז = 7 . 0 + 3 . 2 ב = 3 . 0 - 3 . 2 ה = 1 . 0 + 3 . 2 ח = 3 . 0 + 2 ג = 1 + 3 . 2 ו = 1 . 0 - 3 . 2 ט = 3 . 1 - 3 . 2 5 . היעזרו בציור הריבועים של המספר 1 . 1 והשלימו אפשרויות שונות . 1 . 1 = + 1 . 1 = + 1 . 1 = + 1 . 1 = + ב . עשיריות – חיבור וחיסור 153

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר