עמוד:147

23 . כתבו את המספרים העשרוניים המתאימים במסגרות הריקות . 24 . כתבו את המספרים המתאימים במסגרות הריקות . 25 . כתבו את המספרים המתאימים במסגרות הריקות . = 2 : 3 עם המורה 3 2 1 0 א 500 0 א 250 0 ב 50 0 ב 25 0 ג 5 0 ג 5 . 2 0 9 . 2 דד וגוג ממ הה ד 5 . 0 0 א . עשיריות – הכרה 147

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר