עמוד:132

בפרק הזה הריבוע הוא השלם ( היחידה ) . השלם הזה מחולק ל- 10 חלקים שווים . א . כתבו מספר מעורב המתאים לטבלה : 10 = 1 10 6 . לפניכם טבלת המבנה העשרוני . = 2 : 3 עם המורה 1 1101001,000 10 43 ב . צבעו את ציור הריבועים לפי המספר המעורב שכתבתם . לציור שבסעיף ב מתאים גם המספר 4 . 3 , ובמילים שלוש נקודה ארבע . 4 . 3 הוא מספר עשרוני, והנקודה שבמספר נקראת נקודה עשרונית . הנקודה העשרונית נמצאת תמיד בין ספרת היחידות ובין ספרת העשיריות, 4 3 והיא מפרידה בין המספר השלם לשבר . 4 . 3 = 10 א . עשיריות – הכרה 132

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר