עמוד:107

4 . לפניכם מתכון להכנת מיץ טרופי . א . השלימו : אפשר למדוד את שני המיצים בכלי המחולק ל- חלקים שווים . ב . ענו בהתאם לכלי שהשלמתם בסעיף א . 2 › איזה שבר כתוב ליד קו הסימון שיגיע אליו מיץ המנגו ? = 3 1 › איזה שבר כתוב ליד קו הסימון שיגיע אליו מיץ האננס ? = 2 ג . כמה מיץ טרופי יתקבל מהמתכון ? חישוב : תשובה : 1 4 ליטר של צבע כחול . 3 2 ליטר של צבע צהוב ו- 3 5 . בחנות הצבעים של גילי יש 8 1 ליטר צבע כחול . 11 ליטר צבע צהוב ו- 4 כדי ליצור צבע ירוק, גילי צריכה לערבב 16 א כמה צבע צהוב יישאר בחנות של גילי ? חישוב : תשובה : ב כמה צבע כחול יישאר בחנות של גילי ? חישוב : תשובה : ג האם מכל של 1 ליטר יספיק לצבע הירוק ? הסבר : מ ת כ ו ן ל מ י ץ ט ר ו פ י : 2 ל י ט ר מ י ץ מ נ ג ו 3 1 ל י ט ר מ י ץ א נ נ ס 2 מ ו ד ד י ם א ת ה כ מ ו ת ש ל כ ל מ י ץ ב כ ל י ה מ ד י ד ה ו מ ו ז ג י ם ל מ כ ל ג ד ו ל כ ד י ל ע ר ב ב . 107 בב דד קו את עצקו את עצ ממ ככ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר