עמוד:94

31 . פתרו . 1 2 2 1 - 2 3 2 = 3 4 1 - 56 = 66 1 3 4 - 2 1 10 ד = 7 3 2 - 6 א = 4 1 10 5 4 - 6 3 5 ה = 6 3 2 - 10 ב = 5 1 3 1 2 - 2 1 3 ו = 6 5 - 3 ג = 7 32 . השתמשו במספרים שלפניכם . כתבו תרגילי חיבור וחיסור ופתרו אותם . 3 5 5 3 4 7 4 7 2 2 8 3 דד וגוג ממ הה = + = + = + = - = - 7 4 2 2 8 3 דד וגוג ממ הה 9 + 1 6 בב דד יקהיקה האם התוצאות שקיבלתם שוות למספרים שעל השבלולים ? 5 7 7 2 12 13 2 10 13 2 21 1 5 14 1 1 3 3 13 1 24 21 4 16 2 + 3724 + 6 = 24 13 7 = 24 24 ו . חיבור וחיסור שברים שהמכנים שלהם שונים 94

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר