עמוד:84

ו . חיבור וחיסור שברים שהמכנים שלהם שונים 84 1 מהספר, ביום השני הוא קרא 17 . עזרא קרא ספר בשלושה ימים : ביום הראשון הוא קרא 3 1 מהספר וביום השלישי הוא סיים לקרוא את הספר . 4 א . איזה חלק מהספר קרא עזרא בשני הימים הראשונים ? ב . איזה חלק מהספר קרא עזרא ביום השלישי ? ג . בספר של עזרא היו 240 עמודים . כמה עמודים הוא קרא בכל יום ? ביום הראשון : עמודים ביום השני : עמודים ביום השלישי : עמודים חישוב : תשובה : חישוב : תשובה : 16 . שמואל ופנחס התחילו לצבוע יחד קיר בחדרם . 1 קיר יותר ממה שצבע פנחס . שמואל הספיק לצבוע 3 » הקיפו את האפשרויות המתאימות . חישובים : » באיזו מהאפשרויות המתאימות צבעו שמואל ופנחס יחד את הקיר כולו ? חישובים : אפשרות ג : 4 קיר . שמואל צבע 8 1 קיר . פנחס צבע 6 אפשרות ד : 1 קיר . שמואל צבע 4 1 קיר . פנחס צבע 6 אפשרות ב : 4 קיר . שמואל צבע 9 1 קיר . פנחס צבע 3 אפשרות א : 4 קיר . שמואל צבע 6 1 קיר . פנחס צבע 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר