עמוד:75

» באילו מתכונים יתקבל יותר מ- 1 ליטר מיץ ? האם כתבתם את כמויות המיץ כמספרים מעורבים ? אם לא, כתבו גם מספרים מעורבים ליד התוצאות . ו . חיבור וחיסור שברים שהמכנים שלהם שונים 75 כמה מיץ יתקבל ? ליטר . 2 1 + 3 1 = + = 4 5 + 2 = + = 8 5 1 = 8 = 2 מיץ בננהמיץ תות כמה מיץ יתקבל ? ליטר . 1 2 = 4 = 3 מיץ סלרימיץ גזר מ ת כ ו ן ל מ י ץ ת ו ת-ב נ נ ה : 1 ל י ט ר מ י ץ ת ו ת 2 5 ל י ט ר מ י ץ ב נ נ ה 8 דג 1 8 0 1 ליטר 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 1 ליטר 3 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 12 10 12 11 12 0 2 12 1 12 1 ליטר 3 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 12 10 12 11 12 0 2 12 1 12 0 1 ליטר 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 מ ת כ ו ן ל מ י ץ ג ז ר-ס ל ר י : 2 ל י ט ר מ י ץ ג ז ר 3 1 ל י ט ר מ י ץ ס ל ר י 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר