עמוד:65

28 מכנה משותף : 10 . » מצאו את המכנה המשותף הקטן ביותר של השברים הנתונים בכל סעיף והרחיבו . אפשר להיעזר בסדרות הכפולות המחיקות המצורפות בסוף הספר . » בשניים מהסעיפים המכנה המשותף של שני השברים הוא אחד המכנים . באילו סעיפים ? , 5 10 = 4 = 7 דד וגוג ממ הה 4821610242822363044484 74112825324946536077748 א 4 5 = 6 = 8 מכנה משותף : ב 5 7 = 6 = 18 מכנה משותף : ג 2 9 = 9 = 2 מכנה משותף : ד 11 1 = 15 = 12 מכנה משותף : ה 9 11 = 20 = 5 מכנה משותף : ו 7 5 = 6 = 4 מכנה משותף : 11 . מצאו מכנה משותף של שלושת השברים בכל סעיף והרחיבו . אפשר להיעזר בסדרות הכפולות המחיקות . 4 4 7 7 בא 2 1 = 5 = 2 3 = 4 2 3 = 9 = 4 1 = 6 מכנה משותף : מכנה משותף : 35 40 28 28 ה . מכנה משותף 65

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר