עמוד:43

דד וגוג ממ הה ד . הרחבה וצמצום 43 5 6 1 ד 1 5 = 25 = 7 2 3 ב 21 4 3 = 5 10 11 2 = 15 4 ה 30 3 = 6 4 2 ג 18 א 2 2 = 6 ב 11 . השלימו לפי ההוראות . 12 . השלימו את המספרים המעורבים בעזרת צמצום או בעזרת הרחבה . א התבוננו בשלושת המספרים המעורבים שקיבלתם בכל סעיף . דד יוןיון האם הם שווים זה לזה ? מדוע ? התחלה כתבו כמספר מעורב 28 12 צמצמו בגורם 4 צמצמו בגורם 2 התחלה 8 הרחיבו בגורם הרחיבו בגורם 3 5 כרצונכם = 2 : 3 עם המורה כתבו כמספר מעורב כתבו כמספר מעורב כתבו כמספר מעורב כתבו כמספר מעורב כתבו כמספר מעורב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר