עמוד:20

16 . לקראת יום ההולדת של ברוך הכינה אימו פשטידה וחתכה אותה ל- 5 מנות שוות . על 2 מהמנות היא פיזרה זיתים . א נ י רוצה לחתוך את ה פ ש ט י ד ה כ ך שיתקבלו 6 מנ ות שוות שיש עליהן ז יתים . 1 פשטידה כך שיתקבלו 6 מנות שוות שיש עליהן זיתים בסך הכול . א . > חלקו כל 5 1 פשטידה ? > לכמה חלקים חילקתם כל 5 > פי כמה גדל מספר המנות בפשטידה כולה ? > פי כמה גדל מספר המנות שיש עליהן זיתים ? > השלימו : 2 ? > באיזה גורם הרחבתם את השבר 5 2 6 = 5 × × 2 לשבר הרחב נ ו את השבר 5 שה ממ וו ננ הה שלו הוא 6 . 2 10 = 5 × × 1 פשטידה כך שיתקבלו 10 מנות שוות שיש עליהן זיתים ? ב . האם היה אפשר לחלק כל 5 אם כן, ענו על השאלות והשלימו את השוויון . אם לא, סמנו X . 1 פשטידה ? > לכמה חלקים היה צריך לחלק כל 5 > כמה מנות היו מתקבלות בסך הכול ? 2 15 = 5 × × 1 פשטידה כך שיתקבלו 15 מנות שוות שיש עליהן זיתים ? ג . האם היה אפשר לחלק כל 5 אם כן, ענו על השאלות והשלימו את השוויון . אם לא, סמנו X . 1 פשטידה ? > לכמה חלקים היה צריך לחלק כל 5 > כמה מנות היו מתקבלות בסך הכול ? ב . הרחבה 20

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר