עמוד:13

ב . הרחבה 13 • כשמרחיבים שבר בגורם הרחבה מסוים, כיצד המונה משתנה ? דד יוןיון כיצד המכנה משתנה ? • בסעיף ד יש שבר גדול מ- 1 . כיצד הרחבתם אותו ? ד 4 = 3 × × גורם ההרחבה : 3 5 . הרחיבו כל שבר בגורם ההרחבה הנתון . גורם ההרחבה : 2 א 5 7 = 3 5 = 10 = 6 גורם ההרחבה : 3 ב 7 2 = 3 1 = 3 = 4 גורם ההרחבה : 8 ג 3 6 = 8 2 = 5 = 4 10 12 2 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר