עמוד:9

א . דוד חילק כל חמישית ל- 3 חלקים שווים, כך : 2 מתאים לציור לפי החלוקה של דוד ? > איזה שבר נוסף על 5 2 ? 2 או שווה ל- 25 , קטן מ- 5 > האם השבר הזה גדול מ- 5 2 ? > פי כמה המונה של השבר הנוסף גדול מהמונה של השבר 5 2 ? > פי כמה המכנה של השבר הנוסף גדול מהמכנה של השבר 5 אימא חתכה כל מנה ל- 2 חלקים שווים . מספר המנות שהפשטידה מחולקת אליהן גדל פי 2 . מספר המנות שיש עליהן זיתים גם הוא גדל פי 2 . עם זאת הפשטידה וחלק הפשטידה שעליו יש זיתים לא השתנו . 3 6 = 84 2 × 2 × 2 . 2 . לציור המלבן שלפניכם מתאים השבר 5 בשיעור חשבון חקרו דוד וברוך מלבנים כמו זה . כל אחד מהם חילק את המלבן שלו בדרך אחרת . ב . הרחבה 9 3 × 3 × כשכופלים את המונה ואת המכנה של שבר נתון באותו מספר, מתקבל שבר השווה לשבר הנתון . לפעולה הזאת קוראים הרחבה של שבר . 2 הורחב בגורם ההרחבה 3 : לדוגמה, השבר 5 2 . 6 = 5 המונה הוכפל ב- 3 , המכנה הוכפל ב- 3 , והתקבלו שני שברים שווים : 15

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר