עמוד:209

أَ ج ز ا ء م ن أل ف أَج ز ا ء م ن م ئ ة أَع ش ا ر آ ح ا د ع ش ر ا ت م ئ ا ت آلا ف ا ل ع د د ج د و لُ ا ل م ب ن ى ا ل ع ش ر يّ لِ ل ف ص لِ " ض ر بُ وَ ق س م ةُ أَ ع د ا دٍ ع ش ر يّ ة " وَ رَ ﻗَ ﺔٌ ﻗ ﺎ ﺑِ ﻠَ ﺔٌ ﻟِ ﻠ ﻤَ ﺤْ ﻮوَ رَ ﻗَ ﺔٌ ﻗ ﺎ ﺑِ ﻠَ ﺔٌ ﻟِ ﻠ ﻤَ ﺤْ ﻮ © ج م ي ع الح ق و ق م ح ف و ظ ة لم ر ك ز الت ك نو لو ج يا الت ر ب و يّ ة

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר