עמוד:158

تمرين مُساعِد نَضْرِبُ العددَ المقسومَ وَالقاسِمَ في = 2 . 0 : 105 35 . هٰ ذِهِ طريقةٌ لِحلِّ تمارينِ قسمةٍ مُعَيَّنةٍ : نَضْرِبُ القاسِمَ بِحَيْثُ يَنْتِجُ العددُ 1 وَنَضْرِبُ العددَ المقسومَ في نفسِ العدد . طرائِقُ أُخرى لِقسمةِ الأَعدادِ العشريّة أ . أَكمِلوا . ب . حُلّوا بِنفسِ الطريقة . 36 . هٰ ذِهِ طريقةٌ أُخرى لِحلِّ تمارينِ قسمةٍ مُعَيَّنة : نَسْتَخْدِمُ التوزيع . أ = 5 : 5 . 35 ب = 3 : 09 . 15 ج = 7 : 7 . 140 د = 25 : 75 . 150 حُلّوا . طريقةُالحَلّطريقةُالحَلّ طريقةُالحَلّطريقةُالحَلّ تمرين مُساعِد نَضْرِبُ العددَ المقسومَ وَالقاسِمَ في = 25 . 0 : 220 تمرين مُساعِد نَضْرِبُ العددَ المقسومَ وَالقاسِمَ في = 5 . 0 : 10 = 1 : 2 مِثال = 4 : 4 . 24 1 . 6 = 4 : 4 . 0 + 4 : 24 4 . 0 + 24 1 . 0 6 د . قسمةُ أَعدادٍ عشرِيّة 158

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר