עמוד:125

3 . حُلّوا بِواسطةِ الجمعِ المُتَكَرِّر . أ = # 25 2 2 . د = # 42 0 . ب = # 24 12 . هـ = # 4 15 0 . ج = # 1 33 . و = # 5 5 2 . أ = # 7 9 0 . ب = # 8 2 5 . ج = # 4 04 0 . د = # 06 23 . هـ = # 12 8 0 . 4 . حُلّوا التمارينَ بِواسطةِ الكُسور . اُكتُبوا النتائِجَ كَأَعدادٍ عشرِيّة . لَيْسَ مِنَ السهْلِ دائِمًا أَنْ نَحُلَّ تمرينَ ضربِ عددٍ عشرِيٍّ في عددٍ صحيحٍ بِواسطةِ الجمعِ المُتَكَرِّر، لَِنَّ تمرينَ الجمعِ طويلٌ جِدًّا . لِذٰ لِكَ، أَحُلُّ بِواسطةِ الكُسور . هٰ كَذا : أَوْ هٰ كَذا : ماجِد 3 1 6 = 3 . 1 6 3 6 + 1 6 = 10 8 . 7 = 8 . 1 + 6 = 10 18 6 10 3 1 6 = 3 . 1 6 13 6 = 7810 = 10 8 . 7 = 10 طريقةُالحَلّطريقةُالحَلّ ج . ضربُ أَعدادٍ عشرِيّة 125

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר