עמוד:75

26 . حُلّوا . : 1 34 8 : : و = + # 2 9 2 3 4 3 4 أ = + 4 3 : : 3 16 26 5 : ) ( ز = + 2 2 1 93 ب = + 5 : ) ( ) : ( 2 210 15 4 ج = + 20 10 10 : ح = # 4 : 1 3 : : ط = - # 3 22 5 2 3 د = 2 3 : ) ( 1 12 3 44 ) ( ي = - 1 1 14 4 هـ = + # # 20 15 27 . » حُلّوا . : 1 5 1 5 أ = # 6 6 16 : د = # 4 : هـ = # 5 5 4 : 1 3 1 3 ب = # 5 : 3 7 : و = # 2 2 1 2 4 19 2 ج = # » ما هِيَ الأَشياءُ المُستركةُ لِكُلِّ التمارين؟ اَﻟْﻔَﺤْﺺ هَلِ النتائِجُ الّتي حَصَلْتُم عليها تُساوي هٰ ذِهِ الأَعداد؟ 28 . أَكمِلوا المُعادَلَتَيْنِ . : 3 34 4 : ب = # 3 3 1 16 6 أ = # 2 5 2 5 3 1 5 3 1 2 4 3 4 1 1 2 2 3 1 9 1 1 2 10 ب . قسمةُ الكُسور 75

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר