עמוד:73

22 . » بِدونِ أَنْ تَحُلّوا التمارينَ، قَدِّروا في كُلِّ بندٍ لَِيِّ تمرينٍ توجَدُ نتيجةٌ أَكبرُ، وَعَلِّموهُ . » اِشرَحوا تقديرَكُم في أَحدِ البُنود : » حُلّوا التمارينَ، وَافحَصوا تقديراتِكُم . 23 . » جِدوا على الَقَلِّ سِتّةَ تمارينَ قسمةٍ، بِاستِطاعَتِكُم أَنْ تَحُلّوها بِدونِ أَنْ تَضْرِبوا في العددِ المقلوبِ، وَحُلّوها . 2 : ط = 9 2 : 5 3 1 : هـ = 9 1 2 أ = 3 : 1 2 : ي = 3 1 1 2 : و = 1 3 7 19 9 ب = : 3 25 5 : ي أ = 1 7 10 7 10 : ز = 3 4 ج = 1 : 8 9 : ي ب = 1 2 33 5 : ح = 6 7 د = 6 » حُلّوا باقي التمارين . اَﻟْﻔَﺤْﺺ هَل حَصَلْتُم على نتائِجَ تُساوي هٰ ذِهِ الَعداد؟ 1 27 89 9 1 1 9 1 1 1 12 1 13 7 4 2 1 2 7 2 أ : 3 14 3 = 2 : 3 24 3 = 2 ب : 1 33 4 = 2 : 2 33 4 = 2 ج : 2 1 2 = 1 2 5 : 2 15 2 = 21 د 1 1 4 = # 1 1 2 : 1 1 4 = 1 1 2 ب . قسمةُ الكُسور 73

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר