עמוד:5

5 ג . המספר במקום העשירי בסדרה הוא . המס פר במקום העשרים בסדרה הוא . ד . המס פר במקום העשירי בסדרה הוא . . . . 5 3 1 . . . 18 12 6 • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר