עמוד:44

Answer questions 9 - 14 according to the broadcast . In question 11 , follow the instruction . In the other questions, circle the number of the correct answer . ENJOY YOUR MEAL ! Who is George interviewing ? . 9 i ) A diner at a restaurant . ii ) A restaurant owner . iii ) A restaurant reviewer . According to Carole, a big problem in restaurants is people who ( - ) . . 10 i ) make a lot of noise ii ) use their cellphones iii ) don’t enjoy the food FILL IN THE CORRECT NUMBER . . 11 Diners who don’t use cellphones will get a % discount . What do restaurants want to encourage families to do ? . 12 i ) Talk to each other . ii ) Eat more . iii ) Save money . هنيئًا مريئًا ! أجب عن الأسئلة 9 - 14 حسب البثّ . في السؤال 11 ، أجب حسب التعليم . في باقي الأسئلة، ضع دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة . ( 30 درجة؛ لكلّ إجابة صحيحة - 5 درجات ) בתיאבון ! ענה על השאלות 9 - 14 על פי השידור . בשאלה ,11 ענה לפי ההוראה . בשאר השאלות, הקף במעגל את המספר של התשובה הנכונה . ( 30 נקודות ; לכל תשובה נכונה — 5 נקודות ) 44 EXAM PRACTICE FOR MODULE ASEVENTH PAPER

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר