עמוד:5

8, Answer questions 1 - 8 in English according to the article . In questions 3, 5 , 6 and circle the number of the correct answer . In the other questions, follow the instructions . PUT A3 BY THE TWOCORRECT ANSWERS . . 1 What do we learn about the people of Edmonton in lines 1 - 6 ? i ) They like the average winter temperature . ii ) They like to go outside in the winter . iii ) They may be able to skate to work . iv ) It’s difficult for them to stay indoors . v ) They often get depressed in winter . x 7 = 14 points ) 2 ( COMPLETE THE SENTENCE . ( lines 3 - 6 ) . 2 The city is trying to find ways for people to . points ) 9 ( The Freezeway is a ( - ) . ( lines 7 - 13 ) . 3 i ) special competition ii ) system of ice paths iii ) city in Canada points ) 7 ( ענה באנגלית על השאלות 1 - ,8 על פי הקטע שקראת . בשאלות ,3 ,5 6 ו - ,8 הקף במעגל את המספר של התשובה הנכונה . בשאר השאלות, ענה לפי ההוראות . ( 70 נקודות ) أجب بالإنجليزية عن الأسئلة 1 - 8 ، حسب القطعة التي قرأتها . في الأسئلة 3 ، 5 ، 6 و - 8 ، ضع دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة . في باقي الأسئلة أجب حسب التعليمات . ( 70 درجة ) continued 5 EXAM PRACTICE FOR MODULE AFIRST PAPER

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר