עמוד:64

AD הוא הבסיס הקצר של הטרפז שווה-השוקיים שבסרטוט . סמנו בסרטוט את הצלעות השוות . . בנו את הגבהים מקצות הבסיס הקצר וסמנו שאלה גבהים . . CB AD הוכיחו את הטענה : ג . בטרפז שווה-שוקיים הגבהים מקצות הבסיס הקצר מחלקים את הטרפז למלבן ושני משולשים ישרי-זווית חופפים . הקטע CE הוא גובה בטרפז שווה-השוקיים ACDB שבסרטוט . נתון : 8 ס״מ = CD , 20 ס״מ = AB , 10 ס״מ = DB מצאו את אורך הקטע AE . . חשבו את גובה הטרפז . . E C D A B דיון נתון טרפז שווה-שוקיים BH|| FK ( BFKH ) . הוכיחו כי KB = FH . BH FK משפט בטרפז שווה-שוקיים האלכסונים שווים זה לזה . הוכיחו את הטענה : בטרפז שווה-שוקיים האלכסונים יוצרים עם בסיסי הטרפז משולשים שווי-שוקיים . היעזרו בטרפז שווה-השוקיים AB|| CD ( ABDC ) שבסרטוט, ועבדו לפי השלבים האלה : הוכיחו כי ACB≅ △ BDA △ . . הוכיחו כי AEB △ הוא משולש שווה-שוקיים . . השלימו את הוכחת הטענה . ג . B A E D C 10 11 12 13 64

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר