עמוד:59

משפט שטח טרפז שווה למחצית המכפלה של סכום הבסיסים בגובה הטרפז . בטרפז ABDC שבסרטוט : CDAB S CP : 2 h B ^ + = AP C D בכל סעיף נתון סרטוט של טרפז AB|| CD ( ABCD ) . האורכים בסרטוטים נתונים בסנטימטרים . אם אפשר, חשבו על פי הנתונים את שטח הטרפז והסבירו כיצד חישבתם . אם אי-אפשר – הסבירו מדוע . BA C E D 5 4 6 7 ג B C DK P 23 א A 17 B CD F A 80 50 60 ד A D C B 40 36 50 ב הנקודות C-ו B נמצאות על בסיסי הטרפז AEFD שבסרטוט, כך שהמרובע BEFC הוא מלבן . האם שטח המלבן גדול משטח המרובע ABCD , קטן ממנו או שווה לו ? נמקו את תשובתכם . EF CB A D 8 ס " מ 6 ס "מ 6 ס "מ 4 ס " מ 23 24 י ש ר ים מ ק ב י ל י ם ו ט ר פ ז א . יש ר ים מ ק ב יל ים ב . ט ר פ ז ג . ט ר פ ז ש ו וה- ש וק יים 59

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר