עמוד:36

בכל סעיף נתון מרובע . האם לפי הנתונים בסרטוט אפשר לקבוע אם המרובע הוא דלתון ? נמקו . אמנם לפי הנתונים בסרטוט אפשר לקבוע כי ACD △ 1 . הוא שווה-שוקיים ( נמקו מדוע ) , ומכאן שהצלעות AD-ו CD שוות זו לזו ; אבל אין שום נתונים שאפשר להסיק מהם שהצלעות CB-ו AB שוות, כי אין מספיק נתונים על ABC △ . לכן אי-אפשר לקבוע אם המרובע הוא דלתון . DB A C ° 100 לפי הנתונים בסרטוט המשולשים AGF △ 2 . BGF-ו △ הם משולשים שווי-צלעות ( נמקו מדוע ) , וכיוון שיש להם צלע משותפת – הרי שבמרובע AGBF כל הצלעות שוות, ומכאן שהמרובע הוא בהכרח דלתון . ( האם תוכלו לקבוע מהו האלכסון הראשי שלו ? ) B F G A דוגמ ות ג E C BA 32 ° 116 ° ב A C B D 64 ° 64 ° א S Q ° 70 P U ° 52 L K , L = 1 במרובע MPKL שבסרטוט נתון : M = 2 תלמידים התבקשו להוכיח כי MP = KP . . 1 . לפניכם הוכחה שגויה שכתב בצלאל . הסבירו מה שגוי בהוכחה שלו . L 1 Kןותנ = 1 צלע LP = LPתפתושמ 2 L 3 Mןותנ = 2 לפי שורות 1 — 3 ומשפט החפיפה MLP≅ △ KLPז"צז △ 4 צלעות מתאימות במשולשים KP = MPםיפפוח 5 מש״ל 2 . כתבו הוכחה נכונה לטענה . . האם לפי הנתונים המרובע MPKL הוא דלתון ? נמקו . K P M L1 2 14 15 36

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר