עמוד:34

בכל סרטוט קבעו אם המשולש הוא שווה-שוקיים . אם כן – קבעו אילו צלעות הן השוקיים וסמנו אותן בסרטוט . ° 45 C B A ג ° 021° 30 A B C ב ° 120 E ° 32 F D א בכל סעיף נתונים גדלים של שתי זוויות של משולש . האם משולש כזה הוא שווה-שוקיים ? נמקו . ° 64 , ° 52 . ° 84 , ° 22 . ° 45 , ° 90 ג . ° 40 , ° 60 ד . ° 5 . 82 , ° 15 ה . ° 5 . 32 , ° 115 ו . בכל סעיף הנקודה D נמצאת על הצלע AC של ABC △ ומתקבלים עוד שני משולשים . קבעו אילו משלושת המשולשים בסרטוט הם שווי-שוקיים . B ° 87° 24 D C A ב D C A B ° 45 א הנקודה D בסרטוט נמצאת על הצלע BC של ABC △ . הוכיחו לפי הנתונים בסרטוט כי ABC △ הוא משולש . שווה-שוקיים . חשבו את שטחו ואת היקפו של ABC △ . נמקו את . חישוביכם . חשבו את אורך הגובה לשוק המשולש . נמקו את חישוביכם . ג . A CB D ° 9 . 36 ° 9 . 36 ° 1 . 53 6 מ׳ 4 מ ׳ 6 7 8 9 34

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר