עמוד:5

מ ב ו א ל ה ו כ ח ו ת חזרו לנתונים של משימה 1 . סרטטו סרטוטים נוספים המקיימים את הנתונים : . נסו לסרטט סרטוט המקיים את הטענה EMH = FKG וסרטוט שלא מקיים אותה ; נסו לסרטט סרטוט המקיים את הטענה EHM = FGK וסרטוט שלא מקיים אותה ; אם לא הצלחתם – הסבירו מדוע . האם ניתן להסיק מהנתונים כי MHE-ו △ KGF △ הם משולשים חופפים ? . אם כן, הסבירו באיזה משפט חפיפה ניתן להשתמש כדי להראות זאת . אם לא, הוסיפו נתון אחד לגבי הצלעות או הזוויות שיאפשר להסיק שהמשולשים חופפים . באיזה משפט חפיפה תוכלו להיעזר כדי לנמק זאת ? בכל סעיף קראו היטב את הנתון וענו על השאלה . ( כדאי להיעזר בסקיצה מתאימה . ) נתון : הקטע BE הוא תיכון לבסיס במשולש שווה-השוקיים ABC △ . . אילו צלעות הן שוקי המשולש ? נתון : BD הוא תיכון ליתר במשולש ישר-הזווית CDE △ . . אילו צלעות הן הניצבים של המשולש ? נתון : CDA-ו △ ABC △ הם משולשים ישרי-זווית בעלי יתר משותף . ג . איזו זווית היא הזווית הישרה בכל אחד מהמשולשים ? שימו ל לנתונים סמויים ! במשימה הקודמת בסעיף ג מדובר על שני משולשים ישרי-זווית . לא מצוין בפירוש איזו זווית בכל אחד מהם היא הזווית הישרה, אך מהנתונים ברור שהצלע המשותפת שלהם היא AC ; וכיוון שנתון שיש להם יתר משותף, אפשר להסיק שבכל אחד מהם הזווית שמול AC היא הזווית הישרה : ABC-ב △ זו ADC-בו B △ זו D . 2 3 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר