עמוד:118

Past Simple AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 111 POSITIVE : REGULAR VERBS Underline the verbs in the Past Simple . Then translate the sentences . 1 מתחו קו מתחת לפעלים בצורת ה - Past Simple . לאחר מכן, תרגמו את המשפטים . مدّوا خطًّا تحت الأفعال بصيغة الـ Past Simple ، ثمّ ترجموا الجمل . . Icooked a delicious dinner for my friends last week . 1 Amir watched a funny movie last weekend . . 2 My grandpa and I walked near the sea . . 3 The children carried heavy boxes to school yesterday . . 4 Sara listened to music on the way to her English lesson . . 5 Complete the chart . Write each verb in the Past Simple . Use the spelling rules in the 2 Student’s Book, page 169, to help you . השלימו את הטבלה . כתבו כל פועל ב - Past Simple . היעזרו בכללי האיות בעמוד 169 בספר הלימוד . أكملوا الجدول . أكتبوا كلّ فعل بصيغة الـ Past Simple . إستعينوا بالقواعد الإملائية الواردة في صفحة 169 في الكتاب المدرسي . Verb Past Simple carry . 1 cook . 2 enjoy . 3 like . 4 live . 5 play . 6 save . 7 stay . 8 walk . 9 wash . 10 watch . 11 work . 12 בישלתי לחבריי ארוחת ערב טעימה בשבוע שעבר . / طبخت وجبة عشاء لذيذة لأصدقائي في الأسبوع الماضي . carried 118

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר