עמוד:108

Words AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 101, EXERCISE 3 Tick the correct picture for each sentence . 1 Ada wins a bike . . 1 Mike was the first child at school today . . 2 We know this singer . Everyone loves him . . 3 The bags are really heavy . . 4 Tom is the person on the sofa . . 5 Daniel sang at the concert . . 6 סמנו ב - 3 את התמונה המתאימה לכל משפט ضعوا 3 بجانب الصورة المناسبة لكلّ جملة . 3 ba ba ba ba ba ba 108

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר