עמוד:133

. Are the sentences true ( T ) or false ( F ) ? Correct the false sentences 2 האם המשפטים נכונים ) T = True ( או לא נכונים ) F = False ( ? תקנו את המשפטים שאינם נכונים . هل الجمل صحيحة ) T = True ( أم غير صحيحة ) F = False ( ؟ صحّحوا الجمل غير الصحيحة . . One room schools were different from schools today . 1 The pupils had more than one teacher . . 2 The teacher often lived with her mother and father . . 3 The pupils wrote in their notebooks . . 4 There are no one room schools today . . 5 Answer the questions . 3 Why was it hard to be a teacher in a one room school ? Give two reasons from . 1 the article . a . The pupils . b . The teacher . What did the pupils learn at school ? . 2 Would you like to learn in a one room school ? Why or why not ? . 3 ענו על השאלות . أجيبوا عن الأسئلة . Unit 4 Time to Read 133

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר