עמוד:81

Speaking AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 77 NEW WORDS התאימו כל ביטוי ב - A לפירוש שלו ב - Match each phrase in A to its meaning in B . . B 1 لائموا كلّ عبارة في A مع معناها في B . Complete the dialogue with the phrases in exercise 1 . 2 השלימו את השיחה עם הביטויים שבתרגיל 1 . أكملوا المحادثة بالعبارات الواردة في تمرين 1 . ? Waiter Hello, what would you like to eat today Mira 1 . to eat pizza . Waiter And what do you want to eat ? Judi 2 . sushi . Waiter I’m sorry . We don’t have sushi today . Judi Okay . Is the 3 . good ? Waiter Yes, it is delicious . Judi Thanks . So I’ll have the grilled cheese sandwich . Waiter What would you like to drink ? Mira Do you have 4 . ? Waiter Yes . Mira Okay . Can I have 5 . orange juice, please ? Judi 6 . water, please . Waiter Great ! I would like A a glass of . 1 grilled cheese sandwich . 2 I want to drink . 3 I want to eat . 4 I would like . 5 orange juice . 6 B מיץ תפוזים / عصير برتقال . a אני רוצה, הייתי רוצה / أنا أريد . b כוס של / كأس من . c אני רוצה לשתות / أريد أن أشرب . d טוסט גבינה / شطيرة جبنة مشوية . e אני רוצה לאכול / أريد أن آكل . f 1 Unit 3 Part 2 81

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר