עמוד:88

A stay healthy . 1 delicious . 2 stay . 3 work . 4 meal . 5 enjoy . 6 B טעים מאוד / لذيذ جدًا . a להנות / يتمتّع . b לשמור על הבריאות / يحفظ على الصحّة . c להישאר / يبقى . d לעבוד / يعمل . e ארוחה / وجبة . f Complete the sentences with the words in exercise 2 . 3 השלימו את המשפטים עם המילים שבתרגיל 2 . أكملوا الجمل بالكلمات الواردة في تمرين 2 . . Eran is eating a big for lunch . 1 My parents are doctors . They at a hospital near our home . . 2 Orit wants to , so she does exercise every day . . 3 Tom doesn't like to at home alone . . 4 In my free time, I swimming and riding my bike . . 5 The pasta is . Can I have some more, please ? . 6 meal 1 התאימו כל מילה ב - A לפירוש שלה ב - Match each word in A to its meaning in B . . B 2 لائموا كلّ عبارة في A مع معناها في B . Reading STUDENT’S BOOK, PAGE 82, EXERCISE 2 GET READY Read the words . Then write them on the stairs : 1 = easy for me, 6 = hard for me . 1 קראו את המילים . לאחר מכן, כתבו אותן על המדרגות : 1 = קל עבורי, 6 = קשה עבורי . إقرأوا الكلمات، ثمّ اكتبوها على الدرجات : 1 = سهل بالنسبة لي، 6 = صعب بالنسبة لي . What’s on the Menu ? Part 3 REMEMBER 5 4 3 2 1 delicious enjoy meal stay stay healthy work 6 88

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר