עמוד:38

10 STUDENT BOOK, PAGE 35, EXERCISE What do we learn about Hasit in the forest and in the village ? Tick the chart . מה אנו לומדים על האסית ביער ובכפר ? סמנו 3 בטור הנכון . ماذا نتعلّم عن هاسيت في الغابة وفي القرية؟ ضعوا 3 في العمود المناسب . Hasit in the forest Hasit in the village He lives with wolves . 3 . 1 He plays with wolves . . 2 He is happy . . 3 He is sad . . 4 He plays with the animals . . 5 Words AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 37, EXERCISE 2 Write the correct word under each pictur e . 1 neighbor speak forest village wolf כתבו את המילה הנכונה מתחת לכל תמונה . أكتبوا الكلمة المناسبة تحت كلّ صورة . neighbor 54 31 2 38

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר