עמוד:54

. Complete the text with the words below 3 scary think after meet at night often really השלימו את הקטע עם המילים שלמטה . أكملوا النصّ بالكلمات الواردة أدناه . Listening STUDENT’S BOOK, PAGE 53, EXERCISE 2 Listen again . What kind of movie does each friend like ? Tick the correct column . האזינו שוב . איזה סוג של סרטים כל אחד מהחברים אוהב ? סמנו 3 בטור הנכון . إستمعوا مرّة أخرى . أيّ نوع من الأفلام يفضّل كلّ من الأصدقاء؟ ضعوا 3 في العمود المناسب . comedy action scary romance Anna Kate 3 Mary Ronit and Tali like to 1 . at the cinema . They love to watch movies . That is their favorite hobby . Sometimes they go in the afternoon and sometimes they go 2 . . They movies are great . . 3 Ronit and Tali 4 . watch movies . Their favorite . 5 movie is Monster House . They love to have a snack too . They 6 . like to eat popcorn . The girls have fun at the cinema . 7 . the movie, they like to go and eat pizza . meet Ro n it a n d Ta li 54

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר