עמוד:49

Present Simple AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 47 NEGATIVE Write the words below in the correct place . 1 they I he we she you it don’t play doesn’t play Tick the sentence in each pair that is true for you . 2 סמנו ב - 3 את המשפט בכל זוג שנכון לגביכם . ضعوا 3 بجانب الجملة في كلّ زوج من الجمل والتي تكون صحيحة بالنسبة لكم . . a . I eat a banana once a day . 1 b . I don’t eat a banana once a day . a . I speak to my friends every night . . 2 b . I don’t speak to my friends every night . a . I have school on Friday . . 3 b . I don’t have school on Friday . a . I do my homework in the morning . . 4 b . I don’t do my homework in the morning . a . My family goes camping every day . . 5 b . My family doesn’t go camping every day . כתבו את המילים שלמטה במקום הנכון . أكتبوا الكلمات الواردة أدناه في المكان المناسب . they Unit 2 Part 2 49

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר