עמוד:26

Word Practice AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 28 Write the correct word under each picture . 1 angry hear idea kid stop כתבו את המילה הנכונה מתחת לכל תמונה . أكتبوا الكلمة المناسبة تحت كلّ صورة . . Circle the TWO correct answers for each s entence 2 You can stop a … . . 1 a . bus b . car c . notebook We hear … . . 2 a . the music b . the pepper c . the dogs A pupil needs … . . 3 a . mountains b . pencils c . books Shira wants to be … . . 4 a . a vet b . an actress c . a rabbit That is an angry … . . 5 a . gorilla b . snack c . monster You can help … . . 6 a . hobbies b . people c . dolphins הקיפו את שתי התשובות הנכונות לכל משפט . أحيطوا بدائرة الإجابتين الصحيحتين عن كل جملة . hear 1 5 4 3 2 26

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר