עמוד:14

Words AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 16, EXERCISE 2 Write the correct word under each picture . 1 mountain climb monster town children wash כתבו את המילה הנכונה מתחת לכל תמונה . أكتبوا الكلمة المناسبة تحت كلّ صورة . 3 2 1 . Circle the correct answer to complete each sentence 2 הקיפו את התשובה הנכונה להשלמת כל משפט . ضعوا دائرة حول الإجابة الصحيحة لتكملوا كلّ جملة . . We live / give in a big house . 1 The mountain / monster has red eyes . . 2 My cat likes to climb / save the tree . . 3 Iwash / catch my hands . . 4 Mom and Dad climb / carry the bags . . 5 monster 6 5 4 14

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר