עמוד:150

NOW LISTEN Match the words to the pictures . C phone . 1 radio . 2 batteries . 3 computer . 4 flashlight . 5 first - aid kit . 6 התאימו את המילים לתמונות . لائموا الكلمات مع الصور . a c d fe Listen to the interview and tick ( 3 ) the items D Alan mentions on page 149 of the Workbook . phone . 1 radio . 2 batteries . 3 computer . 4 flashlight . 5 first - aid kit . 6 Listen again and choose the correct answer E on page 149 of the Workbook . Alan Parker is a . . . . . 1 a . rescue worker b . reporter c . doctor During a tornado, it is a good idea to be in a room without . . . . . 2 a . flashlights b . windows c . a radio Alan says that we should have enough food and water for . . . . . 3 a . three days b . a week c . a month There may be a tornado on the way when the color of the sky is dark or . . . . . 4 a . yellow b . blue c . green האזינו וסמנו ב - 3 . إستمعوا فضعوا 3 . האזינו שוב ובחרו את התשובה הנכונה . إستمعوا مرة أخرى واختاروا الإجابة الصحيحة . 150 Workbook, page › b 150

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר