עמוד:145

NEW Words Reading You are going to read an article about a hurricane . GET READY A האם אתם זוכרים את המילים האלו ? ? Do you remember these words 1 هل تذكرون الكلمات التالية؟ building windstorm touristscary stayisland quicklydamage ( n ) hit ( v ) cause ( v ) city With a partner, talk about the picture . 2 Use the words in exercise A1 and the phrases below to help you . I think … I’m not sure, but maybe … I don’t think … שוחחו על התמונה . تحدّثوا عن الصورة . B למדו את המילים והביטויים החדשים . . Learn the new words and expressions تعلّموا الكلمات والعبارات الجديدة . begin noiseforever hurricanecoast flooded as well come back move on Workbook, page 144 › Workbook, page 143 › 2 PART poor window rescue worker 145 5 UNITPART 2

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר