עמוד:138

NEW Words Reading You are going to read a blog about a surprise birthday present . GET READY A האם אתם זוכרים את המילים האלו ? ? Do you remember these words 1 هل تذكرون الكلمات التالية؟ a bit start ( v ) flight pilotbirthday excitedarrive balloon With a partner, talk about the picture . Use the words 2 in exercise A1 and the phrases below to help you . I think … Maybe … Not me ! I prefer to … שוחחו על התמונה . تحدّثوا عن الصورة . B למדו את המילים והביטויים החדשים . . Learn the new words and expressions تعلّموا الكلمات والعبارات الجديدة . air viewsurprise ( n ) thank ( v ) promise ( v ) scarylanding present ( n ) forget land ( n, v ) can’t believe ( my eyes ) tell a story wake uplook around point outget hurt have no idea Workbook, page 137 › Workbook, page 136 › 1 PART 138

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר