עמוד:118

? When is Polar Bear Day . 1 Where do polar bears live ? . 2 Why do they have two layers of fur ? . 3 How do their cubs stay warm ? . 4 Read the sentences below and answer, E penguins or polar bears . Pay attention to the words in bold . They look cute , but they are very dangerous animals . . 1 They can stay under water for over 20 minutes . . 2 Their cubs are very small when they are born – they only weigh half a kilogram . 3 and they are about 35 centimeters long . פינגווינים או דובי קוטב ? بطاريق أو دببة قطبية؟ Read the webpage about polar bears and D קראו וענו על השאלות . . answer the questions that follow إقرأوا وأجيبوا عن الأسئلة . Polar bears are large, white bears . They look cute, but be careful ! They are very dangerous animals . Polar bears also have a special day . Polar Bear Day is on February 27 . WHERE DO THEY LIVE ? Polar bears live near the North Pole . They live in Alaska ( U . S . A . ) , Canada, Russia, Greenland and Norway . HOW DO THEY KEEP WARM ? Polar bears have two layers of fur 1 to keep them warm . They also have about 10 centimeters of fat 2 under their skin 3 to protect them from the freezing cold . HOW MANY CUBS4 DO THEY HAVE ? Most polar bears have two cubs . They are very small when they are born 5 – they only weigh half a kilogram and they are about 35 centimeters long . The cubs stay close to their mother to keep warm . They drink their mother’s milk and grow quickly . HOME| ABOUT US| PENGUINS| POLAR BEARS| IMAGES| CONTACT POLAR BEARS שכבות פרווה / طبقات الفروة layers of fur 1 שומן / دسم، دهن fat 2 עור / جلد skin 3 גורים / جراء cubs 4 נולדים / تولَد born 5 5 10 15 118

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר