עמוד:112

Listening The Winter Olympics You are going to listen to an interview about the Winter Olympics . GET READY A האם אתם זוכרים את המילים האלו ? ? Do you remember these words 1 هل تذكرون الكلمات التالية؟ B למדו את המילים והביטויים החדשים . . Learn the new words and expressions تعلّموا الكلمات والعبارات الجديدة . a long time until watch ( v ) only strongenough interestinga lot of change ( v ) With a partner, talk about the pictures . 2 Use the words in exercise A1 and the phrases below to help you . I would like to … Not me . I prefer … I think … שוחחו על התמונות . تحدّثوا عن الصور . 108 Workbook, page › NEW Words athlete fast ( adj, adv ) game history success a bit for example in fact Workbook, page 109 › 2 1 3 112

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר