עמוד:111

With a partner, ask and answer the questions . E Use the Useful Language that follows to help you . Would you like to go to Ice Cool ? Why or why not ? שאלו וענו על השאלות . إسألوا وأجيبوا عن السؤالين . Me, too ! It sounds amazing ! I’d love to go to Ice Cool because it is so much fun ! USEFUL LANGUAGE I’d love to go . Not really . Me, too ! It sounds amazing ! Word Power Choose the correct answer . Pay attention A to the new words in bold . When a movie is for all ages , it is for . . . . . 1 a . everyone b . teenagers The opening hours are . . . . . 2 a . 7 - 9 kilos b . from 9 to 12 You can check the weather . . . . . 3 a . online b . with a ticket You can skate on . . . . . 4 a . ice b . water The price is twenty . . . . . 5 a . kilos b . dollars I … bananas at all . . 6 a . like b . don’t like Replace the words in bold with the new B words below . check delicious enjoyed except lesson You can have any of the cakes, but not the chocolate one . . 1 We had fun at the party . . 2 Let’s find out when the waterpark opens . . 3 The class starts at 9 o’clock . . 4 The cake was very tasty ! . 5 בחרו את התשובה הנכונה . إختاروا الإجابة الصحيحة . החליפו את המילים המודגשות עם המילים שלמטה . إستبدلوا الكلمات المشدّدة بالكلمات الواردة أدناه . 106 Workbook, page › 111 4 UNITPART 1

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר